Analiza sił sprzedaży

Pomagamy w mierzalny sposób określić co działa dobrze, a co wymaga zmiany. Badamy wszystko co wpływa na efektywność sprzedaży – od segmentacji po system motywacyjny.

Analiza przynosi największy zwrot z inwestycji kiedy:

 • Brak jasności co jest największą siłą lub największą słabością sił sprzedaży.
 • Każdy dział proponuje inny zestaw innowacji do działania na rynku.
 • Firma chce zmienić segmentację lub sposób docierania do klientów.
 • Zmieniają się oczekiwania lub sposób działania klientów.
 • Przed zakupem szkoleń i programów rozwojowych (analiza potrzeb szkoleniowych ukazuje tylko część obrazu) 

Analiza Sił Sprzedaży to kompleksowe i systemowe spojrzenie na kondycję działu sprzedaży w każdym obszarze jego działania:

 • Co dzisiaj stanowi o efektywności sprzedaży?
 • Co aktualnie jest rzeczywistą siłą, orężem działu sprzedaży?
 • Które elementy systemu sprzedaży mają potencjał do zmiany ku większej wydajności?
 • Jakie zmiany zachowania klientów zauważyli ludzie w ostatnim czasie?
 • Na ile aktualny system jest wciąż adekwatny do potrzeb klientów i rynku?
 • Na ile ludzie są osobiście zaangażowani w ciągłe doskonalenie mechanizmów sprzedaży?
 • Jak systemy zarządzania realnie działają na ludzi (np. system motywacyjny)?
 • Na ile aktualna segmentacja klientów jest adekwatna do stawianych celów.
 • Co jest silną a co słabą stroną struktury organizacyjnej działu sprzedaży?
 • Jak współpraca z innymi działami wspiera lub ogranicza sprzedaż?
 • Na ile rola menedżerów sprzedaży jest adekwatna zważywszy na specyfikę działań nowego zespołu?

W efekcie analizy zyskujesz:

 • Jasne priorytety w obszarze rozwoju sił sprzedaży oraz wiedzę na temat wpływu poszczególnych działań na realizację celów.
 • Program dalszych prac innowacyjnych, który jest dostosowany do celów stawianych zespołowi i nastawiony na skuteczne wsparcie w ich realizacji
 • Poczucie autorstwa, które sprzyja motywacji do uczestnictwa w pracach na innowacjami oraz ich wdrażaniem.
 • Spojrzenie „z zewnątrz” na obecną organizację, które ułatwia zyskanie dystansu koniecznego do weryfikacji dotychczasowych nawyków i sposobów działania.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki wyższej trafności dalszych działań doskonalących.

Analiza sił sprzedaży to systemowe spojrzenie na aktualną sytuację i potrzeby z perspektywy organizacji, zespołu, jak również konkretnych osób biorących udział w procesie sprzedaży. Główne narzędzia wykorzystywane w jej realizacji, to wywiady indywidualne i grupowe z pracownikami firmy oraz klientami.