ANALIZA POTENCJAŁU SPRZEDAŻY

ODKRYWAMY POTENCJAŁ DRZEMIĄCY W ORGANIZACJI I OTOCZENIU

Pozyskujemy dane i opinie oraz przetwarzamy je w wartościowe informacje. Wiedza ta służy trafniejszym decyzjom w zakresie oferty i sposobów działania na rynku.

Jakie decyzje wspieramy?

Opracowanie strategii rynkowej.

Wejście na nowe rynki do nowych segmentów.

Tworzenie koncepcji nowych produktów lub usług.

Doskonalenie oferty, poszukiwanie unikalności.

Zmiana standardów sprzedaży i obsługi.

Poszukiwanie innowacji w sposobie działania na rynku.

Projektowanie szkoleń i programów rozwojowych.

Ocena rzeczywistego potencjału podmiotów w procesach fuzji i przejęć.

Zapobieganie konfliktom pomiędzy zespołami oraz wzmacnianie synergii.

Co badamy?

[NAJEDŹ LUB DOTKNIJ]

Sprzedaż i obsługa klienta

- przebieg procesu zakupowego

- profile decydentów i kryteria zakupowe

- dopasowanie procesu sprzedaży do zakupowego

- silne i słabe strony zespołów sprzedaży i wsparcia

- skuteczność narzędzi marketingowych

- potrzeby, oczekiwania oraz sugestie klientów

Produkty i usługi

- dopasowanie oferty do potrzeb klientów

- atrakcyjność produktów i usług w stosunku do konkurencji (mocne i słabe strony oferty, unikalność oferty)

- politykę cenową i rabatową

- komunikację marketingową oferty

- potrzeby, oczekiwania oraz sugestie klientów związane z produktami i usługami

Konkurenci i substytuty

- charakterystyka najważniejszych rywali rynkowych

- ocena oferty i obsługi konkurencji

- główne czynniki decydujące o atrakcyjności dostawcy

- trendy w rywalizacji

Biznes klientów

- charakterystyka branży klientów

- zjawiska kształtujące popyt

- plany i opcje rozwojowe klientów

- trendy, które wpływają bezpośrednio na proces zakupu lub potrzeby produktowe

Jak badamy?

Dwa badania w jednym

Badanie ilościowe służy liczbowemu pomiarowi badanych zjawisk tak, by można było je porównywać. Badanie jakościowe daje możliwość wniknięcia w osobiste motywacje oraz zrozumienie podejmowanych decyzji.

Porównujemy do konkurencji, potrzeb klientów, między perspektywami

Zestawiając uzyskane dane w różny sposób, dostarczamy przesłanki do różnych decyzji, np. zestawiając dane oceniające proces sprzedaży z procesem zakupu, otrzymamy przesłanki do decyzji o innowacjach w procesie sprzedaży.

Pokazujemy obraz przyszłości

Pozyskujemy informacje o trendach w procesach zakupowych i wizji rozwoju badanych przedsiębiorstw. Zyskujemy pełniejszy obraz o prawdopodobnej sytuacji i potrzebach klientów w przyszłości.

Włączamy klientów i pracowników w procesy innowacyjne

Klienci włączeni w procesy projektowania oferty oraz rozwiązań sprzedażowych wnoszą dużo dobrych pomysłów. Udział pracowników przekłada się na wysoką jakość rozwiązań, motywację i tempo wdrażania usprawnień.

zastosowania Analizy potencjału sprzedaży

Dystrybutor urządzeń klimatyzacyjnych

uzyskanie od dealerów rekomendacji dotyczących zmiany organizacji sprzedaży.

Międzynarodowa hurtownia

uzyskanie od dealerów rekomendacji dotyczących zmiany organizacji sprzedaży.

Wydawca

zyskanie przesłanek do udoskonalenia oferty reklamowej oraz zintegrowania działań sprzedażowych i wydawniczych.

Platforma e-commerce

wsparcie dla podejmowania decyzji rozwojowych po zmianach właścielskich.

Wydawca

przygotowanie dużej reorganizacji, zmiany oferty rynkowej.

Firma obsługująca transakcje elektroniczne

wypracowywanie z klientami strategii dalszej współpracy po wdrożeniu zmian w produktach chłodno przyjętych przez odbiorców.

HOLDING MEDIALNY

zebranie informacji służących stworzeniu nowego kanału sprzedaży; ocena efektywności działań sprzedażowych w podmiotach przejmowanych firmę; rekomendacja nowej struktury sprzedaży po fuzji; wsparcie przy wdrażaniu innowacyjnych usług.

Sprawdź jak nasze rozwiązania mogą pomóc w realizacji Twoich celów: