Badania i analizy potencjału

Odkrywamy potencjał, który drzemie w organizacji i jej otoczeniu. Pozyskujemy opinie klientów oraz pracowników i przetwarzamy je w wartościowe informacje służące kluczowym decyzjom. Inspirujemy do większych systemowych zmian jak i bieżącego doskonalenia ważnych procesów.

Zobacz, co możemy wspólnie zbadać i udoskonalić:

 • Badanie procesów sprzedaży i obsługi klienta
 • Badanie procesów i trendów zakupowych
 • Badania konkurencji i substytutów

Badanie procesów sprzedaży i obsługi klienta

Jakim celom może służyć?

 • Kompleksowa ocena kondycji systemu sprzedaży
 • Oszacowanie silnych i słabych stron zespołów biorących udział w procesie sprzedaży
 • Poszukiwanie innowacji w sprzedaży
 • Sprawdzenie kondycji przed zakupem lub w trakcie procesów M&A
 • Zapobieganie konfliktom (np. w ramach zespołów, między kanałami sprzedaży)

Źródło informacji:

 • Klienci,
 • Pracownicy

Metoda, czyli jak to robimy?

Naszą specjalnością są badania jakościowe oparte o kilka źródeł informacji. Pozwalają one dogłębnie poznać realia zarówno procesów zakupowych jak i sprzedażowych oraz określić ich wzajemne dopasowanie. Nasza metodyka dzięki uwzględnieniu zjawisk społecznych znacznie ułatwia wypracowywanie i wdrażanie innowacji.

Badanie procesów i trendów zakupowych

Do czego może służyć?

 • Ekspansja na nowe rynki
 • Opracowywanie nowych produktów lub usług
 • Aktualizacja oferty
 • Sprawdzenie perspektyw rozwojowych w trakcie procesów M&A
 • Zmiana standardów sprzedaży i obsługi
 • Opracowywanie strategii rynkowej

Źródło informacji

 • Klienci

Metoda, czyli jak to robimy?

Docieramy bezpośrednio do klientów i włączamy ich w doskonalenie produktów i procesów. Nasze metody jakościowe umożliwiają zdobycie informacji zarówno o tym co było, jak i o planach i trendach w działalności klientów. Dzięki nim skutki podjętych decyzji będą bardziej trwałe i dadzą większy zwrot z inwestycji.

Badania konkurencji i substytutów

Do czego może służyć?

 • Opracowywanie strategii rynkowej
 • Doskonalenie oferty, poszukiwanie unikalności
 • Ocena poziomu i satysfakcji z obsługi klienta
 • Ocena skuteczności poszczególnych działań marketingowych
 • Ocena poziomu rywalizacji na rynku w trakcie procesów M&A

Źródło informacji:

 • Klienci

Metoda, czyli jak to robimy?

Nasze metody jakościowe pozwalają zobaczyć panoramę rynku oczami klientów. Zdobywamy realną i praktyczną wiedzę o tym, jak poszczególne rozwiązania wpisują się w oczekiwania i procesy klientów.