Badanie opinii na rynku pracy

Do czego może służyć?

Badanie służy wsparciu podejmowania decyzji dotyczących działań rekrutacyjnych oraz budowania wizerunku pracodawcy. Umożliwia poznanie:

  • sytuacji i zachowań kandydatów – Kim są? Jakie mają plany? Jakie stosują kryteria?
  • opinii o firmie na rynku pracy – Jak jest postrzegana? Co jest silną stroną? Co unikatowego oferuje?
  • opinii o konkurentach na rynku pracy – Jaki ma wizerunek? Czym przyciąga? Co ją wyróżnia?

Źródło informacji

  • potencjalni kandydaci do pracy

Metoda, czyli jak to robimy?

Docieramy bezpośrednio do potencjalnych kandydatów, którzy są najpewniejszym źródłem informacji na temat rynku pracy w branży, którą reprezentują. Nasze metody jakościowe dostarczają informacje, które ułatwiają kreowanie polityka kadrowa oraz działań wizerunkowych i czynią firmę konkurencyjnym pracodawcą.