Budowanie nowych kanałów sprzedaży

Pomagamy docierać do nowych klientów, wchodzić na nowe rynki. Urealniamy możliwości. Wspieramy nowe przedsięwzięcia na etapach analizy, koncepcji, a także wdrożenia. Wspieramy projektowanie bardziej konkurencyjnych kanałów sprzedaży, które odpowiadają na realia oraz trendy w otoczeniu.

Kiedy warto rozważyć zbudowanie nowego kanału?

  • Zmieniają się potrzeby klientów oraz sposób w jaki dokonują zakupów.
  • Twoje produkty lub usługi zmieniają grupy docelowe klientów.
  • Wprowadzasz nowy produkt.
  • Wchodzisz na nowe rynki.
  • Łączysz firmy, działy sprzedaży lub obsługi klienta.

Wspieramy działania podejmowane na każdym etapie pracy nad uruchomieniem nowego kanału sprzedaży:

Na etapie podejmowania decyzji o otwarciu nowego kanału

Usługi badawcze i analityczne – zyskanie wiedzy na temat potrzeb klientów oraz zmian zachodzących po ich stronie, procesu zakupu, decydentów oraz kryteriów podejmowania decyzji zakupowych, silnych i słabych stron rywali rynkowych.

Na etapie projektowania nowego systemu

Pomoc w zaprojektowaniu całego kanału: wypracowanie segmentacji, opracowanie przebiegu proces sprzedaży oraz narzędzi marketingowych, dokonanie podziału zadań między stanowiska oraz stworzenie struktury organizacyjna, opracowanie przebiegu procesów wspierających, skonstruowanie systemu motywacyjnego, sformułowanie założeń polityki rekrutacyjnej, wdrożenie systemu klasy CRM.

Etap wdrożenia rozwiązań

Wsparcie w pozyskaniu (rekrutacja) oraz wdrożeniu do pracy (manuale sprzedaży Optineo) sił sprzedaży.