BUDOWANIE NOWYCH KANAŁÓW SPRZEDAŻY

Urealniamy możliwości

Pomagamy docierać do nowych klientów, wchodzić na nowe rynki. Wspieramy projektowanie bardziej konkurencyjnych kanałów sprzedaży, które odpowiadają realiom oraz trendom.

Kiedy warto rozważyć zbudowanie nowego kanału?

Zmieniają się potrzeby klientów oraz sposób w jaki dokonują zakupów.

Twoje produkty lub usługi zmieniają grupy docelowe klientów.

Wprowadzasz nowy produkt.

Wchodzisz na nowe rynki.

Łączysz firmy, działy sprzedaży lub obsługi klienta.

Odkryj jak wspieramy każdy etap uruchomienia nowego kanału sprzedaży:

[NAJEDŹ LUB DOTKNIJ]

podejmowanie decyzji o otwarciu nowego kanału

Badania i analizy - zyskanie wiedzy na temat:

- potrzeb klientów oraz zmian zachodzących po ich stronie

- procesu zakupu

- decydentów oraz kryteriów podejmowania decyzji zakupowych

- silnych i słabych stron rywali rynkowych

projektowanie nowego systemu

Pomoc w zaprojektowaniu całego kanału:

- segmentacja
- przebieg procesu sprzedaży
- narzędzia marketingowe
- podział zadań między stanowiska
- struktura organizacyjna
- procesy wspierające
- system motywacyjny
- założenia polityki rekrutacyjnej
- standardy CRM

wdrożenie rozwiązań

Wspieramy:

- pozyskanie pracowników
(rekrutacja)

- wdrożenie do pracy
(manuale sprzedaży Optineo)

- zarządzanie projektem wdrożenia

Nowe kanały sprzedaży budowaliśmy z:

Sprawdź jak nasze rozwiązania mogą pomóc w realizacji Twoich celów: