COVID-19: Business Transformation

Komu dedykowane są usługi?

Organizacjom, które:

 • Mierzą się z wyzwaniem podjęcia kluczowych decyzji biznesowych dla ich przetrwania lub rozwoju.
 • Mierzą się z wyzwaniem reorganizacji, restrukturyzacji, zmiany modelu biznesowego lub transformacji w organizację zwinną (zgodnie z metodyką Agile).
 • Dostrzegają konieczności zmiany lub uzupełnienia narzędzi i metod zarządzania finansami, projektami lub procesami w organizacji.

Rozwiązania i korzyści

Zmienność jest immanentną cechą świata. Czy zmienność stanowi dla naszej organizacji zagrożenie, czy jest szansą? To zależy to od przygotowania organizacji do pojawiających się przed nią małych i wielkich wyzwań oraz jej zdolności do sprawnego podejmowania właściwych decyzji i strategicznych wyborów.

Rozwiązania:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Model biznesowy
 • Core Business
 • Łańcuch wartości

Korzyści:

 • Identyfikacja kluczowych zasobów i koncentracja na krytycznych działaniach i decyzjach umożliwiających tworzenie wartość dla klientów.
 • Koncentracja na strategicznych wyzwaniach w celu zapewnienia organizacji przetrwania w długim okresie, a przede wszystkim wykorzystania szans na rozwój, ekspansję lub wzmocnienie organizacji.

Kryzys to czas, gdy najsłabsi uczestnicy rynku giną. Lepiej przygotowani – przetrwają, zachowując swoje rynkowe udziały. Nieliczni, choć odczują skutki recesji, wykorzystają kryzys do wzmocnienia swojej pozycji.

Umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków tych ostatnich pozwoli im wykorzystać czas złej koniunktury do tego, aby się zmieniać i doskonalić, a tym samym być lepszymi od swoich nieelastycznych konkurentów.

Rozwiązania:

 • Reorganizacja
 • Transformacja w organizację zwinną (Agile)
 • Zarządzanie zmianą
 • Zmiana modelu biznesowego
 • Restrukturyzacja
 • Fuzje i przejęcia (M&A)

Korzyści:

 • Zapobieganie bankructwu, utracie płynności, utracie udziału w rynku, utracie klientów etc.
 • Zwiększenie konkurencyjności organizacji i jej odporności na zagrożenia oraz przygotowanie do wykorzystania szans na rozwój lub ekspansję.

Rozwiązania:

 • Restrukturyzacja
 • Budżetowanie
 • Controlling
 • Modele finansowe
 • Zarządzanie projektami

Korzyści:

 • Podejmowanie trafnych decyzji taktycznych w oparciu o krytyczne dla organizacji informacje.
 • Wsparcie zarządzających w zakresie sprawnego i trafnego podejmowania decyzji oraz dostarczanie istotnych informacji do zarządzania organizacją jako całością i jej poszczególnymi obszarami.

Formuła współpracy

Zapytaj eksperta!

Tomasz Werpachowski

Profesjonalista z ponad 20-letnim doświadczeniem i osiągnięciami jako członek zarządu i CFO. Opracowywał i wdrażał usprawnienia w dziedzinach: strategii firmy, restrukturyzacji, zarządzania projektami i procesami. Tworzył centra usług wspólnych oraz zajmował się pozyskiwaniem finansowania, realizował procesy transakcyjne. Zarządzał dużymi, rozproszonymi organizacjami o złożonej strukturze jednostek biznesowych. Wdrażał różnorodne narzędzia (w tym CRM, BI, ERP). Posiada tytuł MBA, jest absolwentem studiów podyplomowych inżynierii danych (Big Data).

Kryzys zmienia rzeczywistość. Dotychczasowa strategia może do niej już nie przystawać.
Kontynuowanie działalności w obecnym kształcie może być największym zagrożeniem dla firmy. Z drugiej strony każda zmiana, nawet drastyczna, niesie ze sobą szanse, które warto uchwycić.