COVID-19: Komunikacja kryzysowa

Komu dedykowane są usługi?

Organizacjom, które są w obliczu kryzysu i chcą jak najlepiej zarządzić polityką komunikacyjną.

Firmom, które chcą przygotować wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy na zmianę realizowaną w organizacji dotyczącą oferty, procesu produkcyjnego, dystrybucji, zmian prawnych oraz sposobu funkcjonowania.

Liderom przeprowadzającym organizację przez zmiany, którym zależy na usprawnieniu komunikacji z wewnętrznymi interesariuszami: pracownikami etatowymi, pracownikami tymczasowymi, wewnętrznymi liderami opinii, związkami zawodowymi i podwykonawcami.

Rozwiązania i korzyści

Jeśli firmę dotknął kryzys, konsultacje w obszarze komunikacji kryzysowej pozwalają na uzyskanie szybkiej pomocy: profesjonalnej analizy sytuacji i rekomendacji do działania „tu i teraz”. Sprawna komunikacja w obliczu kryzysu pozwala opanować sytuację, przejąć nad nią kontrolę i rozpocząć konstruktywne działania naprawcze.

Długoterminowo skuteczna komunikacja kryzysowa:

 • Pozwala zminimalizować straty wizerunkowe, lub sprawić, że reputacja firmy pozostanie nienaruszona
 • Pozwala zminimalizować ekspozycję w mediach
 • Pozwala zminimalizować wpływ na pracowników
 • Może zyskać uznanie interesariuszy za dobre zarządzanie sytuacją kryzysową

„Quick Win”:

 • Minimalizacja strat wizerunkowych związanych ze skutkami negatywnie postrzeganych zmian tj. restrukturyzacja
 • Identyfikacja formalnych i nieformalnych kanałów komunikacji oraz minimalizowanie skutków „drugiego obiegu informacji”
 • Wyjaśnienie szerszego kontekstu oraz możliwych konsekwencji związanych z wprowadzeniem / brakiem wprowadzenia zmian
 • Pozyskiwanie zwolenników przeprowadzanego procesu zmian

Długoterminowo:

 • Zwiększenie zaangażowania pracowników
 • Poprawa motywacji wśród pracowników
 • Poprawa lojalności wśród pracowników
 • Minimalizacja efektu „korytarzowej plotki”
 • Poprawa wizerunku organizacji na zewnątrz

Prawidłowe komunikacja zmian zapobiega występowaniu procesów, które mogą stanowić zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa takie jak:

 • Migracja klientów
 • Redukcja portfela zamówień
 • Odejście kluczowych partnerów i dostawców
 • Rotacja pracowników

Cele te realizujemy poprzez realizację działań pośrednich:

 • Rozpoznanie przyczyn skutkujących chęcią wprowadzenia zmian
 • Ustalenie celów komunikacyjnych zmian
 • Precyzyjne określenie adresatów komunikacji
 • Zaproponowanie kluczowych komunikatów oraz narzędzi komunikacyjnych na etapie wprowadzania zmian
 • Zaproponowanie kluczowych komunikatów oraz narzędzi komunikacyjnych na etapie stabilizacji przekształceń
 • Opracowanie Kluczowych Mierników Sukcesu (KPI’s)
 • Przygotowanie planu i harmonogramu komunikacji

Formuła współpracy

Zapytaj eksperta!

Krystian Cieślak

Dyrektor Zarządzający Remarkable Ones. Ekspert public relations z 15-letnim doświadczeniem w dziedzinie komunikacji korporacyjnej i kryzysowej oraz technik i narzędzi komunikacji on-line. Doradzał i realizował projekty komunikacyjne dla klientów korporacyjnych tj.: Polska Grupa Energetyczna, PTC Era, GlaxoSmithKline, MSD, GE Healthcare, Kompania Piwowarska, Ströer Group, Ecco, Gatta, Diageo, Deutsche Bank, Deutsche Leasing oraz instytucji publicznych: Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Urzędu Miasta Szczecin, Urzędu Miasta w Gdańsku, Urzędu Miasta Toruń, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Odpowiadał za komunikację kryzysową spółki Jelfa w ramach głośnej Afery Corhydronowej. Realizowane przez niego projekty zdobyły liczne nagrody w Polsce (Złote Spinacze) i Europie (Sabre Award EMEA).Wykładowca public relations na studiach Executive MBA na Politechnice Warszawskiej, Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Bankowej oraz Akademii Łazarskiego.

Wizerunek oraz celna komunikacja, to warunek zaufania do firmy i liderów.
Zaufanie w obliczu kryzysu jest fundamentem niezbędnym dla opanowania sytuacji, przejęcia kontroli i konstruktywnych działań. Jest też podstawą zaangażowania wszystkich stron.