COVID-19:
Jak ZABEZPIECZYĆ BIZNES PRZED INFEKCJĄ?

Kryzys związany z COVID-19 stawia wyższej kadrze kierowniczej trzy ważne pytania:

CO DZIŚ?

Na co reagować, a na co nie reagować, by nie „gasić pożaru benzyną”?

CO JUTRO?

Jak optymalizować działania w okresie kryzysu?

CO POJUTRZE?

Jak zapewnić organizacji wzrost po kryzysie?

Odpowiedzi na nie pozwalają odzyskać kontrolę nad sytuacją i losem firmy.

OBSZAR

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Przejęcie kontroli nad sytuacją wymaga bycia „o krok przed kryzysem”. Przeanalizowania możliwych scenariuszy oraz przygotowania się na ich konsekwencje. Reagowanie tylko „na bieżąco”, to sytuacja, w której „kryzys zarządza Tobą”.

Zakres wsparcia:

Paweł Tarnawski

Ekspert ds. zarządzania kryzysowego z międzynarodowym doświadczeniem

OBSZAR

SPRZEDAŻ I MARKETING

Sprzedaż musi trwać. Mimo zawirowań, trzeba ją szybko i przewidywalnie przestawić na nowe tory. Kryzys może być też dobrym momentem na sięganie po szanse w otoczeniu rynkowym.

Zakres wsparcia:

Grzegorz Modlibowski

Konsultant specjalizujący się w prowadzeniu systemowych projektów zwiększania i optymalizacji sprzedaży

OBSZAR

BUSINESS TRANSFORMATION

Kryzys zmienia rzeczywistość. Dotychczasowa strategia może do niej już nie przystawać. Kontynuowanie działalności w obecnym kształcie może być największym zagrożeniem dla firmy. Z drugiej strony każda zmiana, nawet drastyczna, niesie ze sobą szanse, które warto uchwycić.

Zakres wsparcia:

Tomasz Werpachowski

CFO, ekspert w dziedzinach strategii i zarządzania projektami transformacji

OBSZAR

HUMAN RESOURCES

Kompetencje i kultura organizacyjna to krytyczne aktywa w przełomowych momentach. Chroń kluczowe zasoby ludzkie i optymalizuj działanie zespołów według przyjętych scenariuszy kryzysowych. Uzupełniaj kompetencje, które wynikają z nowo wybranej strategii.

Zakres wsparcia:

Katarzyna Modlibowska

Konsultantka HR, specjalizuje się w Executive Search i projektach specjalnych, dyrektorka działu rekrutacji

OBSZAR

Komunikacja Kryzysowa

Wizerunek oraz celna komunikacja z interesariuszami, to warunek zaufania do firmy i liderów. Zaufanie w obliczu kryzysu jest niezbędnym fundamentem dla opanowania sytuacji, przejęcia kontroli i konstruktywnych działań. Jest też podstawą zaangażowania wszystkich stron.

Zakres wsparcia:

Krystian Cieślak

Ekspert public relations w dziedzinie komunikacji korporacyjnej i kryzysowej oraz metod komunikacji on-line.

OBSZAR

PRAWO PRACY

Dokonuj usprawnień i zmian w duchu obowiązujących przepisów.

Zapewniamy wsparcie w zakresie:

Małgorzata Małecka

Radca prawny specjalizujący się w prawie pracy i w prawie cywilnym

Uzyskaj więcej przydatnych informacji

Pozostałe opcje kontaktu – kliknij tutaj

Obszary zainteresowania
Załącz pliki (opcja)