COVID-19:
Jak ZABEZPIECZYĆ BIZNES PRZED INFEKCJĄ?

Kryzys związany z COVID-19 stawia wyższej kadrze kierowniczej trzy ważne pytania:

CO DZIŚ?

Na co reagować, a na co nie reagować, by nie „gasić pożaru benzyną”?

CO JUTRO?

Jak optymalizować działania w okresie kryzysu?

CO POJUTRZE?

Jak zapewnić organizacji wzrost po kryzysie?

Odpowiedzi na nie pozwalają odzyskać kontrolę nad sytuacją i losem firmy.

OBSZAR

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Przejęcie kontroli nad sytuacją wymaga bycia „o krok przed kryzysem”. Przeanalizowania możliwych scenariuszy oraz przygotowania się na ich konsekwencje. Reagowanie tylko „na bieżąco”, to sytuacja, w której „kryzys zarządza Tobą”.

Zakres wsparcia:

 • Analiza ryzyka
 • Opracowanie strategii prewencyjnych i zaradczych
 • Tworzenie sztabu kryzysowego i struktur kryzysowych
 • Wsparcie w podejmowaniu kluczowych decyzji w kryzysie
 • Dostarczanie wiedzy z zarządzania kryzysowego

Paweł Tarnawski

Ekspert ds. zarządzania kryzysowego z międzynarodowym doświadczeniem

OBSZAR

SPRZEDAŻ I MARKETING

Sprzedaż musi trwać. Mimo zawirowań, trzeba ją szybko i przewidywalnie przestawić na nowe tory. Kryzys może być też dobrym momentem na sięganie po szanse w otoczeniu rynkowym.

Zakres wsparcia:

 • Diagnoza zmian potrzeb klientów odnośnie oferty i obsługi
 • Korekta strategii rynkowej
 • Reorganizacja działów sprzedaży i obsługi klienta
 • Zmiana standardów sprzedaży i obsługi
 • Wdrożenie lub rozwój e-commerce
 • Powołanie do życia zupełnie nowych kanałów sprzedaży
Grzegorz Modlibowski

Grzegorz Modlibowski

Konsultant specjalizujący się w prowadzeniu systemowych projektów zwiększania i optymalizacji sprzedaży

OBSZAR

BUSINESS TRANSFORMATION

Kryzys zmienia rzeczywistość. Dotychczasowa strategia może do niej już nie przystawać. Kontynuowanie działalności w obecnym kształcie może być największym zagrożeniem dla firmy. Z drugiej strony każda zmiana, nawet drastyczna, niesie ze sobą szanse, które warto uchwycić.

Zakres wsparcia:

 • Zmiana strategii przedsiębiorstwa
 • Reorganizacja i restrukturyzacja
 • Fuzje i przejęcia
 • Zarządzanie finansami
 • Transformacja zwinna (Agile)
Tomasz Werpachowski

Tomasz Werpachowski

CFO, ekspert w dziedzinach strategii i zarządzania projektami transformacji

OBSZAR

HUMAN RESOURCES

Kompetencje i kultura organizacyjna to krytyczne aktywa w przełomowych momentach. Chroń kluczowe zasoby ludzkie i optymalizuj działanie zespołów według przyjętych scenariuszy kryzysowych. Uzupełniaj kompetencje, które wynikają z nowo wybranej strategii.

Zakres wsparcia:

 • Awaryjne uzupełnienie braków kadrowych
 • Awaryjne pozyskanie partnerów i współpracowników
 • Rozpoznanie zmian na rynku pracy
 • Rekrutacje specjalistów zarządzania kryzysowego i Business Continuity
 • Pozyskiwanie kompetencji dla nowej strategii działania
 • Rekrutacja liderów zmian (Executive & Interim)
 • Optymalizacja struktury organizacyjnej
Katarzyna Modlibowska

Katarzyna Modlibowska

Konsultantka HR, specjalizuje się w Executive Search i projektach specjalnych, dyrektorka działu rekrutacji

OBSZAR

Komunikacja Kryzysowa

Wizerunek oraz celna komunikacja z interesariuszami, to warunek zaufania do firmy i liderów. Zaufanie w obliczu kryzysu jest niezbędnym fundamentem dla opanowania sytuacji, przejęcia kontroli i konstruktywnych działań. Jest też podstawą zaangażowania wszystkich stron.

Zakres wsparcia:

 • Działania osłonowe dla kluczowych zmian
 • Zachowanie nienaruszonej reputacji firmy, ograniczenie strat wizerunkowych
 • Zminimalizowanie ekspozycji w mediach
 • Zwiększenie zaangażowania i lojalności pracowników oraz partnerów
 • Wzmocnienie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie
 • Budowanie zaufania z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Wzmocnienie zaufania inwestorów
 • Zyskanie uznania interesariuszy za dobre zarządzanie sytuacją kryzysową
Zdjęcie: Krystian Cieślak, Remarkable Ones

Krystian Cieślak

Ekspert public relations w dziedzinie komunikacji korporacyjnej i kryzysowej oraz metod komunikacji on-line.

OBSZAR

PRAWO PRACY

Dokonuj usprawnień i zmian w duchu obowiązujących przepisów.

Zapewniamy wsparcie w zakresie:

 • Przekierowania pracowników do pracy zdalnej
 • Delegowania pracowników na przestój
 • Udzielania urlopów
 • Rozwiązywania umów
 • Zwolnień grupowych
 • Stosowania przepisów specjalnych („tarcza antykryzysowa”)
Małgorzata Małecka

Małgorzata Małecka

Radca prawny specjalizujący się w prawie pracy i w prawie cywilnym

Uzyskaj więcej przydatnych informacji

Pozostałe opcje kontaktu – kliknij tutaj

Obszary zainteresowania
Załącz pliki (opcja)