COVID-19:
Jak ZABEZPIECZYĆ BIZNES PRZED INFEKCJĄ?

Kryzys związany z COVID-19 stawia wyższej kadrze kierowniczej trzy ważne pytania:

CO DZIŚ?

Na co reagować, a na co nie reagować, by nie „gasić pożaru benzyną”?

CO JUTRO?

Jak optymalizować działania w okresie kryzysu?

CO POJUTRZE?

Jak zapewnić organizacji wzrost po kryzysie?

Odpowiedzi na nie pozwalają odzyskać kontrolę nad sytuacją i losem firmy.

Wybierz obszar biznesu, który wymaga wzmocnienia:

lub czytaj dalej, by zyskać inspiracje

OBSZAR

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Przejęcie kontroli nad sytuacją wymaga bycia „o krok przed kryzysem”. Przeanalizowania możliwych scenariuszy oraz przygotowania się na ich konsekwencje. Reagowanie tylko „na bieżąco”, to sytuacja, w której „kryzys zarządza Tobą”.

Zakres wsparcia:

Paweł Tarnawski

Ekspert ds. zarządzania kryzysowego z międzynarodowym doświadczeniem

OBSZAR

SPRZEDAŻ I MARKETING

Sprzedaż musi trwać. Mimo zawirowań, trzeba ją szybko i przewidywalnie przestawić na nowe tory. Kryzys może być też dobrym momentem na sięganie po szanse w otoczeniu rynkowym.

Zakres wsparcia:

Grzegorz Modlibowski

Konsultant specjalizujący się w prowadzeniu systemowych projektów zwiększania i optymalizacji sprzedaży

OBSZAR

BUSINESS TRANSFORMATION

Kryzys zmienia rzeczywistość. Dotychczasowa strategia może do niej już nie przystawać. Kontynuowanie działalności w obecnym kształcie może być największym zagrożeniem dla firmy. Z drugiej strony każda zmiana, nawet drastyczna, niesie ze sobą szanse, które warto uchwycić.

Zakres wsparcia:

Tomasz Werpachowski

CFO, ekspert w dziedzinach strategii i zarządzania projektami transformacji

OBSZAR

HUMAN RESOURCES

Kompetencje i kultura organizacyjna to krytyczne aktywa w przełomowych momentach. Chroń kluczowe zasoby ludzkie i optymalizuj działanie zespołów według przyjętych scenariuszy kryzysowych. Uzupełniaj kompetencje, które wynikają z nowo wybranej strategii.

Zakres wsparcia:

Katarzyna Modlibowska

Konsultantka HR, specjalizuje się w Executive Search i projektach specjalnych, dyrektorka działu rekrutacji

OBSZAR

Komunikacja Kryzysowa

Wizerunek oraz celna komunikacja z interesariuszami, to warunek zaufania do firmy i liderów. Zaufanie w obliczu kryzysu jest niezbędnym fundamentem dla opanowania sytuacji, przejęcia kontroli i konstruktywnych działań. Jest też podstawą zaangażowania wszystkich stron.

Zakres wsparcia:

Krystian Cieślak

Ekspert public relations w dziedzinie komunikacji korporacyjnej i kryzysowej oraz metod komunikacji on-line.

OBSZAR

PRAWO PRACY

Dokonuj usprawnień i zmian w duchu obowiązujących przepisów.

Zapewniamy wsparcie w zakresie:

Małgorzata Małecka

Radca prawny specjalizujący się w prawie pracy i w prawie cywilnym

Uzyskaj więcej przydatnych informacji

Pozostałe opcje kontaktu – kliknij tutaj

Obszary zainteresowania
Załącz pliki (opcja)