COVID-19: Prawo pracy

Komu dedykowane są usługi?

Firmom, które:

 • wstrzymują działalność operacyjną;
 • zmieniając dotychczasowe metody pracy potrzebują dostosowania standardów prawnych (umowy, regulaminy itp.);
 • podejmują decyzję o przeprowadzeniu reorganizacji, zwolnień, restrukturyzacji;
 • potrzebują wsparcia przy bieżących decyzjach personalnych.

Zakres doradztwa

 • Przekierowanie pracowników do pracy zdalnej
 • Delegowanie pracowników na przestój
 • Udzielanie urlopów
 • Rozwiązywanie umów
 • Zwolnienia grupowe
 • Stosowanie przepisów specjalnych („tarcza antykryzysowa”)

Korzyści

 • Zapobiegaj potencjalnym błędom, które mogą spowodować dodatkowe sytuacje kryzysowe
 • Dostarczysz kadrze zarządzającej ram prawnych, w których mogą się poruszać dokonując zmian.
 • Zapewnij zgodność nowego systemu pracy z obowiązującymi przepisami.
 • Dostarcz menedżerom i pracownikom rzetelną wiedzę o konsekwencjach wynikających z aktualizowanych na bieżąco przepisów.
 • Zmniejsz koszty pracy.

Formuła współpracy

 • Konsultacje
 • Opracowanie dokumentów
 • Wsparcie procesów negocjacji
 • Szkolenia

Zapytaj eksperta!

Małgorzata Małecka

Małgorzata Małecka

Radca prawny, prowadzi kancelarię specjalizującą się w prawie pracy i cywilnym. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji oraz Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Pomaga zarówno pracownikom jak i pracodawcom poprzez bieżące doradztwo, zastępstwo procesowe oraz negocjacje. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z psychologii i miękkiego HR.

Załącz pliki (opcja)

Dokonuj usprawnień i zmian w duchu obowiązujących przepisów.