COVID-19: Sprzedaż i marketing

Komu dedykowane są usługi?

Przede wszystkim firmom, które posiadają liczny personel działów handlowych, obsługi klienta i serwisu oraz złożoną strukturę organizacyjną w tym zakresie. W sytuacjach, gdy szybkim korektom trzeba poddać cały system pracy w dziedzinie sprzedaży, obsługi i marketingu. 

Usługa może być również wartościowa dla mniejszych organizacji, jeśli firma nie dysponuje odpowiednimi kompetencjami lub menedżerowie muszą koncentrować się na bieżącej działalności. W tej sytuacji odciągnięcie menedżerów od bieżących spraw na rzecz przeprojektowania systemu sprzedażowego może grozić załamaniem przychodów i relacji z klientami.

Rozwiązania i korzyści

Dowiedz się jak najwięcej na temat bieżącej działalności, priorytetów i prognoz oraz kierunków zmian w organizacjach Twoich klientów.

Zdiagnozuj zmiany w potrzebach dotyczących produktów oraz usług. Sprawdź jak zmieniają się procesy zakupowe oraz kryteria decyzyjne.

Dzięki temu zyskasz inspiracje do zmian oraz istotnie zwiększysz trafność wdrażanych modyfikacji w ofercie, kanałach sprzedaży i komunikacji marketingowej.

Ustal segmenty klientów o najwyższej atrakcyjności. Przeanalizuj konieczność rezygnacji z niektórych segmentów i rozważ dodanie nowych grup klientów, które zyskują na atrakcyjności.

Na tej podstawie wywnioskuj, jakich zmian dokonać w istniejącej polityce kanałowej.  Określ jasne priorytety – które zespoły wzmocnić i przeorganizować w pierwszej kolejności.

Stwórz czytelne procedury dla zespołu i dokonaj jasnego podziału pracy w nowej sytuacji.

Określ najważniejsze mierniki (KPI) i sposoby ich raportowania.

Zoptymalizuj procesy wspierające (np. lead generation) oraz najważniejsze narzędzia (np. CRM, dokumenty biorące udział w procesie sprzedaży).

Wprowadź odpowiednie korekty do struktury organizacyjnej – dostosujesz ją do nowych priorytetów.

Zmień zakresy obowiązków poszczególnych uczestników procesów.

Dostosuj systemy ocen i motywacyjne.

Wprowadź adekwatne standardy raportowania i bieżącego zarządzania zespołem.

Zaangażuj pracowników w zmiany. Przekształć zespoły sprzedaży, marketingu i serwisu w społeczność, która wspólnie informuje się i wypracowuje innowacje. 

Udrożnij i przyspiesz komunikację na linii klienci – handlowcy – menedżerowie sprzedaży – zarząd, by zapewnić jak najwyższą trafność kluczowych decyzji rynkowych.

Formuła współpracy

Zapytaj eksperta!

Grzegorz Modlibowski

Menedżer systemowych projektów zwiększania i optymalizacji sprzedaży. Przeprowadził kilkadziesiąt reorganizacji w obliczu kryzysu, wzrostu i radykalnych zmian w otoczeniu. Twórca społecznościowej metodyki wdrażania innowacji. Współautor Ogólnej Teorii Motywacji pozwalającej harmonizować motywację całych zespołów i poszczególnych jednostek. Wcześniej zarządzał strukturami organizacyjnymi od kilkunastu do kilkuset osób, w tym międzynarodowymi. Z sukcesem wychodził z kilku poważnych kryzysów.

Sprzedaż musi trwać.
Mimo zawirowań, trzeba ją szybko i przewidywalnie przestawić na nowe tory. Kryzys może być też dobrym momentem na sięganie po szanse w otoczeniu rynkowym.