DIRECT SEARCH PREMIUM

wysoka precyzja selekcji, która zapewni ci trwałą realizację celów

Gdy wyzwaniem są zarówno pozyskanie kandydatów do wyboru, jak i proces oceny ich przydatności – występują złożone kryteria selekcji.

Rzadkie specjalności, doradcy, KAM’owie, liderzy zmian, kierownicy i dyrektorzy.

Ponadprzeciętną trafność i przewidywalność uzyskujemy dzięki autorskim metodom zainspirowanych zarządzaniem sprzedażą oraz marketingiem efektywnościowym. Każdy projekt podlega bieżącej optymalizacji. Zarządzamy dywersyfikacją źródeł kandydatów oraz w każdym projekcie monitorujemy szereg wskaźników. Dzięki temu możemy zagwarantować:

za cztery tygodnie najlepsi kandydaci będą gotowi do spotkania z Tobą

4 tygodnie

O ile osoby o pożądanym przez Ciebie profilu istnieją na rynku, za cztery tygodnie najlepsi kandydaci będą gotowi do spotkania z Tobą.

Optymalizacja opisu stanowiska i strategia rekrutacyjna

Pomagamy w optymalizacji opisu stanowiska i profilu rekrutacyjnego. Na tej bazie budujemy strategię rekrutacyjną. Eliminujemy niedoskonałości w założeniach projektu, które są głównym źródłem porażek rekrutacyjnych.

Poszukiwania direct search

Stosujemy metodę poszukiwań bezpośrednich. Zapewnia ona precyzję dotarcia do odpowiednich grup docelowych, a w efekcie do najlepszych kandydatów (niezależnie od tego, czy aktualnie szukają aktywnie pracy).

Opti Process Fit

Dokonujemy selekcji na podstawie parametrów procesów biznesowych. Zamiast porównywać nazwy stanowisk i branże, analizujemy stawiane i realizowane cele oraz specyfikę procesu biznesowego, który ma realizować poszukiwana osoba.

Szczegółowe badanie referencji u byłych przełożonych

Przeprowadzamy drobiazgową analizę faktów zebranych na temat kandydata, których wiarygodność jest poparta szczegółowymi referencjami pozyskanymi od jego byłych przełożonych.

Badanie struktury motywacji

Standardowo tworzymy profile motywacyjne kandydatów. Umożliwią Ci one ocenę, jak kandydat wpisuje się w strukturę motywacyjną firmy oraz poznanie dominującej motywacji kandydata, która wpływa na sposób jego działania.

Badanie dynamizmu charakteru

Dysponujemy unikalnymi narzędziami badania dynamizmu charakteru kandydata, którego przejawy są szczególnie ważne w rekrutacji na odpowiedzialne stanowiska. Dostarczamy również wiedzę, w jakim kierunku będą zmieniać się sposoby działania kandydata w przyszłości.

Kompleksowa ocena potencjału zawodowego

Wnikliwie analizujemy życiorysy kandydatów pod kątem realnych osiągnięć. Ocena potencjału zawodowego kandydata poparta jest konkretnymi faktami, działaniami i decyzjami, jakie podejmował. Ilustrują one i uwiarygadniają jego kompetencje oraz podejście do realizacji celów i zadań.

Raport Opti Profile Standard

Cenisz sobie w procesach decyzyjnych porównywanie „jabłek z jabłkami”? Niezależnie od formy dostarczanych przez kandydatów CV, otrzymujesz zestaw usystematyzowanych i porównywalnych informacji o każdym z nich. Opti Profil Standard jest przygotowany tak, aby ułatwić podjęcie trafnej decyzji.

Wsparcie organizacyjne

Bierzemy na siebie komunikację z kandydatami, którzy widzą, że proces jest prowadzony sprawnie i profesjonalnie z dbałością o ich potrzeby.

Gwarancja trafności​

Gwarantujemy wybór z grona wyselekcjonowanych kandydatów, którzy spełniających wszystkie przyjęte w profilu rekrutacyjnym kryteria. Nasze rekrutacje kończą się zatrudnieniem.

Ochrona gwarancyjna przez 3 miesiące

Zobowiązuje się do ponownego, bezpłatnego wykonania usługi, jeżeli w ciągu 3 do 6 miesięcy (w zależności od stanowiska) umowa o pracę ustanie z winy kandydata.

Sprawdź jak nasze rozwiązania mogą pomóc w realizacji Twoich celów: