Doradztwo

Zrealizuj ambitne cele w przewidywalny sposób. Pomagamy zwiększać sprzedaż i efektywność organizacji.

Dzięki naszym usługom szybko zbudujesz nowy kanał sprzedaży, bezpiecznie stawisz czoła wyzwaniom, zwiększysz motywację Twoich pracowników oraz organizacji jako całości.

Sprawdź nasze usługi doradcze:

Analiza sił sprzedaży

Pomagamy w mierzalny sposób określić co działa dobrze, a co wymaga zmiany. Badamy wszystko co wpływa na efektywność sprzedaży – od segmentacji po system motywacyjny.

Badania i analizy potencjału

Odkrywamy potencjał, który drzemie w organizacji i jej otoczeniu. Pozyskujemy opinie klientów oraz pracowników i przetwarzamy je w wartościowe informacje służące kluczowym decyzjom. Inspirujemy do większych systemowych zmian jak i bieżącego doskonalenia ważnych procesów.

SalesUp – optymalizacja sprzedaży

Wypracowujemy proste rozwiązania, które szybko przekładają się na istotnie zwiększenie wskaźników sprzedażowych. Dysponujemy metodyką, która ułatwia, przyśpiesza i czyni przewidywalnym wdrażanie innowacji w sprzedaży na wszystkich etapach procesu zmiany  – od diagnozy do wdrożenia.

Budowanie nowych kanałów sprzedaży

Pomagamy docierać do nowych klientów, wchodzić na nowe rynki. Urealniamy możliwości. Wspieramy nowe przedsięwzięcia na etapach analizy, koncepcji, a także wdrożenia. Wspieramy projektowanie bardziej konkurencyjnych kanałów sprzedaży, które odpowiadają na realia oraz trendy w otoczeniu.

Manual sprzedaży Optineo

Wiedza sprzedażowa – najcenniejsze, a jednocześnie najbardziej ulotne informacje w firmie. Nasz manual to potężne narzędzie do zarządzania tą wiedzą. Sprzedawcy przychodzą i odchodzą. Manual zostaje.

Umów się na rozmowę.