Executive Search Premium

Przewaga dzięki przywództwu
Skuteczność dzięki kulturze

Gdy szukasz osób podejmujących najważniejsze decyzje, a selekcja wymaga głębokiego zrozumienia specyfiki firmy i jej otoczenia.

Jak wspieramy Trafność kreowaniA liderów w organizacji?

Zyskujesz w nas partnera, któremu możesz wydelegować poszukiwanie i sprawdzanie kandydatów przez pryzmat przyjętych kryteriów. Proces ten jest poparty m.in. analizą kluczowych procesów biznesowych; faktami z życia zawodowego kandydata, które uwiarygodnione są rekomendacjami przełożonych, współpracowników, podwładnych i partnerów; opisem efektów kluczowych decyzji.

W diagnozie kultury firmy oraz indywidualnej struktury motywacji kandydatów stosujemy spójne kategorie opisu. dzięki zdefiniowaniu podstawowych elementów konstytuujących kulturę Twojej firmy, równocześnie zyskujesz dodatkowe kryteria rekrutacyjne. Na ich podstawie możesz ocenić, na ile kandydat wpasowuje się w obecną kulturę organizacji, co w niej będzie wspierał i wzmacniał oraz jakie jej elementy z łatwością wykorzysta do wzmocnienia swojego oddziaływania na innych.

Dlaczego tak ważna jest trafność w rekrutacji liderów?

Menedżer wyższego szczebla realizuje najważniejszy proces w firmie. Jego decyzje są najbardziej brzemienne w skutkach. Z samego tego faktu wynika jego kulturotwórczy wpływ. To przebieg procesu decyzyjnego i jego wynik, tak naprawdę kreują kulturę organizacji. Kaskadując decyzje, lider kaskaduje również styl ich podejmowania, oczekiwania, normy, standardy.

Innymi słowy, wybierając menedżera wysokiego szczebla, wybierasz głównego twórcę norm systemu społecznego, jakim jest Twoja firma. Normy te umacniają mechanizmy sterowania pośredniego, które budują samodzielność i skuteczność działania pracowników. Oddziałują one na ludzi i zespoły. Są punktem odniesienia dla podejmowanych decyzji. Identyfikując się z nimi, pracownicy działają w interesie firmy.

Menedżer wyższego szczeble kreuje i zaszczepia ideę związaną z przyszłością firmy, aby umiejętnie wykorzystywać ją w procesie transformacji ku przyszłości. Idea taka porywa ludzi, którzy identyfikują się z nią, propagują i wcielają w życie. Dzieje się tak pod warunkiem, że idzie ona w ślad za kulturą i normami, które nią kierują.

Sprawdź jak nasze rozwiązania mogą pomóc w realizacji Twoich celów: