Impetum – Performance Headhuntng

Gdy jako firma doradcza realizowaliśmy odpowiedzialne projekty rozwojowe (np. fuzje, rozwój sił sprzedaży) okazało się, że potrzeby i oczekiwania z jakimi zgłaszamy się do firm rekrutacyjnych wykraczają poza to, co oferuje rynek. Dlatego w 2006 roku uruchomiliśmy dział head-huntingu oraz rozpoczęliśmy pracę nad własną metodyką skutecznej rekrutacji.

Efekty przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Udało nam się stworzyć skuteczny system rekrutowania, a klienci z reguły zostają z nami na wiele lat. Staliśmy się także dzięki temu w dużo większym stopniu firmą rekrutacyjną niż doradczą 

Korzyści

Metodyka Impetum szczególnie sprawdza się w realiach drugiej dekady XXI wieku, gdzie problemy demograficzne i deficyt kandydatów mocno dają się we znaki. Coraz więcej firm mówi o konieczności stosowania marketingu w rekrutacji oraz zrewidowania dotychczasowych metod. Dzień dobry! Witamy! My już tu jesteśmy od dobrych kilkunastu lat! 

Dzięki Impetum – autorskiej metodzie rekrutacji Optineo – zyskujesz:

  • dywersyfikację ryzyka,
  • przewidywalność efektów w czasie,
  • pełną kontrolę nad procesem rekrutacji.