Just-In-Time Learning

Just-In-Time Learning to optymalna metoda rozwijania kompetencji pracowników podczas wdrażania innowacji. Jest alternatywą wobec rozbudowanych programów szkoleniowych, wymagających znaczących inwestycji. Pracownicy doskonalą te kompetencje, które wiążą się bezpośrednio z nowym sposobem działania.

Jest to forma szkolenia w miejscu pracy. Polega na dostarczaniu wyselekcjonowanej wiedzy „na czas”, czyli w momencie, gdy jest ona potrzebna pracownikowi do realizacji nowego zadania.

Metoda ta zapewnia szereg korzyści, takich jak:

  • silna motywacja do zrozumienia i przyswojenia nowej wiedzy, gdyż przedmiotem szkolenia są problemy rozwiązywane aktualnie przez zespół,
  • dopasowanie programu szkolenia do konkretnej sytuacji i ludzi,
  • efektywność czasowa, gdyż uczenie się jest powiązane z wykonywaniem obowiązków,
  • natychmiastowe zastosowanie wiedzy w praktyce.