Macierz Optineo

Macierz Optineo pozwala zapoznać się z szerokim przekrojem opinii niemal jednym rzutem oka. Dzięki niej złożone decyzje upraszczają się.

To metoda opracowana przez nas przy złożonych analizach jakościowych. Pozwala ona w rzeczowy sposób ustalać co łączy, a co dzieli różne punkty widzenia. Jest cennym narzędziem do systematyzowania obszarów analizy dokonywanej w organizacji. Dzięki niej, łatwiej wyciągać wnioski merytoryczne oraz przewidywać, jaki będzie odbiór różnych wariantów potencjalnych udoskonaleń na kolejnych etapach planowanego projektu.

ZarządSprzedażWsparcieMarketing
Segmentacja
Proces sprzedaży
Narzędzia

W wierszach Macierzy Optineo znajdują się grupy zagadnień, które wchodzą w merytoryczny zakres analizy jakościowej. W kolumnach zaś „perspektywy”, czyli jednorodne grupy pracowników, których opinie uwzględniamy w analizie.

Macierz Optineo pozwala szybko zorientować się co o aktualnym systemie myślą ludzie w całej organizacji jak również poza nią (np. klienci).