MANUAL SPRZEDAŻY OPTINEO

Wiedza o sprzedaży staje się aktywem organizacji

Wiedza sprzedażowa – najcenniejsze, a jednocześnie najbardziej ulotne informacje w firmie. Nasz manual to potężne narzędzie do zarządzania tą wiedzą.

Sprzedawcy przychodzą i odchodzą.
Manual zostaje.

Manual sprzedaży Optineo jest innowacyjnym narzędziem służącym zarządzaniu sprzedażą. To przyjazne w odbiorze materiały będące zbiorem najważniejszych informacji na temat sprzedaży w danej firmie lub w danym kanale sprzedażowym.

Jedna inwestycja – wielokrotny zwrot

Spójne standardy i unikalna wiedza sprzedażowa będące własnością firmy. Zgromadzone w jednym miejscu i dostępne dla wszystkich handlowców.

Maksymalne wykorzystanie bogactwa najlepszych praktyk. Utrwalenie i promowanie tego co sprawdzone i prowadzi do wzrostu sprzedaży.

Aktywni promotorzy wiedzy sprzedażowej w firmie w postaci samych handlowców, którzy chętnie ją przekazują nowym kolegom.

Przyjaźnie i łatwe do zastosowania standardy, które ludzie lubią i chętnie realizują ponieważ sformułowane są ich językiem i przy ich współudziale.

Narzędzie do: wdrażania i utrwalania innowacji do procesu sprzedaży oraz obsługi klienta; tworzenia nowych kanałów dystrybucji.

Odkryj zastosowania manuali

[NAJEDŹ LUB DOTKNIJ]

wdrażanie nowego standardu
Manual skupia całość wypracowanych rozwiązań i jest narzędziem ich upowszechnienia oraz utrwalenia.
wdrażanie nowego kanału sprzedaży
Manual definiuje główne elementy nowego kanału a na etapie wdrożenia jest skutecznym narzędziem wprowadzania ich w życie.
tworzenie nowej struktury organizacyjnej
Precyzja opisu zadań ułatwia ich przypisanie do konkretnych stanowisk i wykreowanie optymalnej struktury organizacyjnej.
budowanie systemu motywacji
Jasno opisane etapy oraz kamienie milowe procesu ułatwiają dobór mierników w systemie ocen i premiowania
rekrutacja nowych handlowców
Treść manuala łatwo przekłada się na precyzję opisu stanowiska oraz kryteriów rekrutacji.
wdrażanie pracowników
Manual skraca czas i optymalizuje koszty wdrażanie nowych pracowników.
samorozwój
Manual to kompendium wiedzy handlowca - służy samodzielnemu uczeniu się standardów i technik.
szkolenia i coaching
Manul to gotowy materiał do realizacji szkoleń oraz coachingu sprzedażowego.
integracja różnych działów firmy wokół celów
Manual uświadamia zależności pomiędzy działaniami pracowników sprzedaży i innych działów.

Manuale sprzedaży Optineo
w działaniu

do zmiany standardu sprzedaży w kanale HoReCa oraz budowy nowego kanału sprzedaży rozwiązań vendingowych

do szybkiego wdrożenia wiedzy w bardzo dynamicznie rosnącym kanale aptecznym

do stworzenia pierwszego na świecie, pilotażowego działu sprzedaży

do stworzenia i utrwalenia własnych standardów w sieci sprzedaży partnerskiej

(Ad.point – obecnie część Eurozet)

do ujednolicenia standardów sprzedaży w kilkunastu przejmowanych stacjach radiowych i szybkiego wdrażania pracowników w kanale o wysokiej rotacji

do szybkiego przeniesienia całej wiedzy sprzedażowej z rynku polskiego na nowe rynki (Rosja, Ukraina)

(Grupa o2 – obecnie Grupa WP)

do szybkiego stworzenia nowego kanału sprzedaży bezpośredniej i jednoczesnego wdrożenia standardów CRM

Sprawdź jak nasze rozwiązania mogą pomóc w realizacji Twoich celów: