Opti Profil

Cenisz sobie w procesach decyzyjnych „porównywanie jabłek z jabłkami”?

Opti Profil to narzędzie wspierające decyzje rekrutacyjne – kompletny, ułatwiający porównanie raport o kandydatach.

Każdy kandydat opisuje swój życiorys zawodowy w nieco inny sposób. Niektórzy koncentrują się na realizowanych zadaniach, inni na osiągnięciach, jeszcze inni piszą o celach czy kontekście rynkowym swojej pracy. Kandydaci – co zrozumiałe – koncentrują się na pozytywach i czasem niektóre fakty wolą pozostawiać w cieniu dla potencjalnych pracodawców.

Dlatego Optineo przedstawia swoim klientom „Opti Profile” – dokumenty aplikacyjne, które zawierają ten sam zakres informacji dla każdego z kandydatów prezentowany w wystandaryzowanej formie.

Korzyści

  • Łatwo porównywać doświadczenie kandydatów i ich realne osiągnięcia.
  • Klient oszczędza czas konieczny do przestudiowania życiorysów oraz uchwycenie i uzupełnianie braków informacyjnych.
  • Zdecydowanemu zmniejszeniu ulega ryzyko związane z rekrutacją.
  • Skróceniu ulega czas trwania całego procesu rekrutacyjnego.
  • Istotnie zwiększa się trafność rekrutacji.