ZNAJDUJEMY!

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW - TRAFNA I PRZEWIDYWALNA

Niezależnie od tego, jak wyśrubowane są kryteria Twojej rekrutacji, za kilka tygodni najlepsi kandydaci będą gotowi do spotkania z Tobą.

Usługi rekrutacyjne Optineo - odkryj wyższy standard

Gdy proces oceny i selekcji jest stosunkowo prosty, ale wyzwaniem jest pozyskanie kandydatów do wyboru, np. ogłoszenia „nie działają”:


EXPRESS HUNTING
Specjaliści, handlowcy, obsługa klienta, serwisanci, kierownicy najniższych szczebli.
WIĘCEJ

2-3 tygodnie

Optymalizacja kryteriów i źródeł kandydatów

Poszukiwania direct search

Opti Process Fit - ocena dopasowania do procesu biznesowego

Sprawdzenie referencji u byłych przełożonych

Diagnoza silnych stron

Raport Opti Profile Easy

Gwarancja zatrudnienia

Wsparcie organizacyjne

Ochrona gwarancyjna przez 3 miesiące

EXPRESS
HUNTING
WIĘCEJ

Gdy wyzwaniem są zarówno pozyskanie kandydatów do wyboru, jak i proces oceny ich przydatności – występują złożone kryteria selekcji:

DIRECT SEARCH PREMIUM
Rzadkie specjalności, doradcy, KAM'owie, liderzy zmian, kierownicy i dyrektorzy.
WIĘCEJ

4 tygodnie

Optymalizacja opisu stanowiska i strategia rekrutacyjna

Poszukiwania direct search

Opti Process Fit - ocena dopasowania do procesu biznesowego

Szczegółowe badanie referencji u byłych przełożonych

Badanie struktury motywacji

Badanie dynamizmu charakteru

Kompleksowa ocena potencjału zawodowego

Raport Opti Profile Standard

Wsparcie organizacyjne

Gwarancja zatrudnienia

Ochrona gwarancyjna przez 3-6 miesięcy

DIRECT SEARCH PREMIUM
WIĘCEJ

Gdy szukasz osób podejmujących najważniejsze decyzje, a selekcja wymaga głębokiego zrozumienia specyfiki firmy i jej otoczenia:

EXECUTIVE SEARCH PREMIUM
Członkowie zarządów, dyrektorzy business unitów, dużych działów, stratedzy.
WIĘCEJ

4-6 tygodni

Pełne wsparcie przy tworzeniu specyfikacji stanowiska i strategii rekrutacyjnej

Wsparcie w tworzeniu systemów ocen i motywacji (modele MBO, OKR, BSC i podobne)

Projektowanie struktur

Poszukiwania direct search

Opti Process Fit+ - ocena dopasowania do procesów kierowania

Referencje "360 stopni" - przełożeni, współpracownicy, podwładni, partnerzy

Badanie osiągnięć i skutków kluczowych decyzji

Badanie struktury motywacji

Ocena dopasowania do kultury organizacyjnej (w tym badanie lub ocena istniejącej kultury)

Badanie dynamizmu charakteru

Diagnoza stylu kierowania

Kompleksowa ocena potencjału zawodowego

Raport Opti Profil Executive

Wsparcie organizacyjne

Gwarancja zatrudnienia

Ochrona gwarancyjna przez 6-12 miesięcy

EXECUTIVE SEARCH PREMIUM
WIĘCEJ

Wartości dodane

Przy okazji współpracy proponujemy dodatkowe usługi:

Tworzenie opisów stanowisk

Raport z postrzegania firmy na rynku pracy

Raport na temat oczekiwań kandydatów w grupie docelowej

Projektowanie struktur

Badanie kultury organizacyjnej firmy bądź wybranego działu

Warsztaty doskonalące kompetencje rekrutacyjne w zespole menedżerskim

Sprawdź jak nasze rozwiązania mogą pomóc w realizacji Twoich celów: