Rekrutacja sił sprzedaży

JAK SZUKAĆ MENEDŻERÓW SPRZEDAŻY?

Tu trafność popłaca najbardziej, a błędy kosztują najwięcej.

Przy rekrutacji menedżerów sprzedaży największe znaczenie ma dobre sformułowanie założeń projektu rekrutacyjnego.

Najczęstsze pułapki, to szukanie ludzi wg dwóch kluczy: podobieństwa nazwy stanowiska i podobieństwa branży. Jednak, nie każdy menedżer robi to samo, nawet jak ma tyle samo podwładnych, jego stanowisko tak samo się nazywa i pracuje w tej samej branży. Może się więc okazać, że jego sukcesy i dobre referencje w dotychczasowej roli mają się nijak do nowej roli, w której chcemy go obsadzić.

Sami się o tym przekonaliśmy, gdy na początku zlecaliśmy takie rekrutacje innym, renomowanym firmom. To typowy błąd generalistów.

Co więc jest kluczem i jaka metoda ewaluacji jest najlepsza?

Nasze wieloletnie doświadczenia i badania wskazują jednoznacznie, że zamiast porównywać nazwy stanowisk i branże, trzeba przede wszystkim przeanalizować stawiane i realizowane cele oraz specyfikę procesu biznesowego, którym zarządza menedżer. Może się okazać, że do rekrutowanej roli znacznie lepszy będzie kandydat, który nie zna tak dobrze naszej branży czy produktów, ale ma sukcesy w „dowiezieniu” analogicznych celów oraz zarządzał już z powodzeniem procesami biznesowymi o podobnej charakterystyce.

Chcesz, by to było dobrze zrobione? Rekrutuj z Optineo!

TWOJE CELE – NASZE ROZWIĄZANIA

Gdy ze sprzedażą jest problem lub gdy stoją przed Tobą naprawdę ambitne cele, zazwyczaj nie ma prostych rozwiązań.

Sprzedaż zależy od bardzo wielu czynników, jak segmentacja, procedury, systemy ocen i motywacji, używane narzędzia, sposoby zarządzania, warunki handlowe i tak dalej.

Gdy spotykasz się z firmą rekrutacyjną –ta zawsze będzie widziała rozwiązania w ludziach. W dodatku w nowych ludziach. Gdy spotykasz się z firmą doradczą czy szkoleniową, ona zawsze zaproponuje Ci doskonalenie kompetencji albo innych składowych Twojego systemu organizacyjnego.

Jest takie powiedzenie, że „jak ktoś trzyma młotek, każdy problem zdaje mu się być gwoździem”. Oprócz tego, że rekrutujemy i wywodzimy się z doradztwa sprzedażowego, w Optineo wiemy, że efektywność sprzedaży to iloczyn:

efektywność = ludzie x system

Dzięki temu rozmowa z Optineo, to rozmowa o optymalnych rozwiązaniach.

Oferujemy szereg oryginalnych usług zwiększających efektywność sprzedaży:

  • Manuale sprzedaży – pomagają w zarządzaniu procedurami i wiedzą
  • Sales Up! – to metoda na kompleksową i przewidywalną zmianę
  • Analiza potencjału sprzedaży – pozwala na wszechstronną diagnozę silnych i słabych stron całego systemu organizacyjnego sprzedaży.

Nawet jeśli chcesz zamówić u nas „tylko” rekrutację, masz pewność, że rozmawiasz z fachowcami, którzy widzą całość.

Umów się na rozmowę.