SalesUp! - PODKRĘCAMY OBROTY

prostota wdrażania systemowych innowacji

Wypracowujemy proste rozwiązania, które szybko przekładają się na istotne zwiększenie wskaźników sprzedażowych. SalesUp! to autorska metoda, która służy budowaniu nowych kanałów sprzedaży oraz optymalizowaniu już istniejących.

SalesUp! SPRAWDZA SIĘ KIEDY:

Zmieniają się potrzeby klientów oraz sposób w jaki dokonują zakupów.

Zmieniasz grupy docelowe klientów.

Wprowadzasz innowacje w ofercie lub pozycjonowaniu.

Wchodzisz na nowe rynki.

Łączysz firmy, działy sprzedaży lub obsługi klienta.

Dawno nie dokonywano zmian w sposobie działania.

Próbowałeś szkoleń, ale nie zadziałały.

Wdrażasz CRM (i wiesz, że nie tylko o informatykę tu chodzi).

Planujesz wdrożenie wielu zmian jednocześnie.

Pomagamy w realizacji ambitnych celów

Metodę SalesUp! stosujemy i rozwijamy od 2004 roku. Charakteryzuje ją prosty i przejrzysty układ prac, których kolejność wynika z logiki tworzenia systemu. SalesUp! to spójność wdrażanego rozwiązania oraz duża przewidywalność całego procesu zmian.

[NAJEDŹ LUB DOTKNIJ]

Orientacja na cele

Najczęściej system motywacji, procedury, segmentacja, CRM i inne składowe systemu sprzedażowego powstają w różnym czasie i mają nieco różne cele. Z tego może wynikać, że w Twoim zespole przysłowiowa „para idzie w gwizdek”. Metoda SalesUp! zorientowana jest na Twój główny cel. Wszystkie innowacje i decyzje będą mu służyć.

Spójność i synergia

DZIĘKI SalesUp! WSZYSTKIE ELEMENTY SYSTEMU SPRZEDAŻY LOGICZNIE DO SIEBIE PASUJĄ I WYNIKAJĄ JEDNE Z DRUGICH. WYOBRAŹ SOBIE, ŻE WSZYSTKIE ZAŁOŻENIA – OD SEGMENTACJI, AŻ PO SYSTEM MOTYWACYJNY I NARZĘDZIA MARKETINGOWE – WSPÓŁDZIAŁAJĄ W HARMONII I WZAJEMNIE SIĘ WSPIERAJĄ. TAKIE DOPASOWANIE POWODUJE, ŻE NAWET NAJMNIEJSZY NIUANS WSPIERA TWOJE CELE.

Zmiana pod kontrolą

Sprawdzony schemat wypracowywania decyzji zapewnia pełną przewidywalność projektu i pozwala uzyskać szybkie przełożenie wdrażanych rozwiązań na wyniki.

Zespół murem za zmianami

SPOŁECZNOŚCIOWY CHARAKTER PROJEKTU SalesUp! WYZWALA SZEREG POZYTYWNYCH ZJAWISK WŚRÓD PRACOWNIKÓW. WSPÓŁAUTORSTWO, POCZUCIE SENSU, WIEDZA O ZWIĄZKACH PRZYCZYNOWYCH POMIĘDZY DECYZJAMI SPRAWIAJĄ, ŻE PRACOWNICY STAJĄ SIĘ AMBASADORAMI NOWYCH ROZWIĄZAŃ. SPOŁECZNA APROBATA PRZEKŁADA SIĘ NA PRZEWIDYWALNY I NIEZAKŁÓCONY PRZEBIEG PROJEKTU.

SalesUp! WYKORZYSTALI:

(Ad.point – obecnie część Eurozet)

(dawniej Centra)

Sprawdź jak nasze rozwiązania mogą pomóc w realizacji Twoich celów: