SalesUp – optymalizacja sprzedaży

Wypracowujemy proste rozwiązania, które szybko przekładają się na istotnie zwiększenie wskaźników sprzedażowych. Dysponujemy metodyką, która ułatwia, przyśpiesza i czyni przewidywalnym wdrażanie innowacji w sprzedaży na wszystkich etapach procesu zmiany  – od diagnozy do wdrożenia.

SalesUp sprawdza się kiedy:

 • Zmieniają się potrzeby klientów oraz sposób w jaki dokonują zakupów.
 • Twoje produkty lub usługi zmieniają grupy docelowe klientów.
 • Wchodzisz na nowe rynki.
 • Łączysz firmy, działy sprzedaży lub obsługi klienta.
 • Dawno nie dokonywano zmian w sposobie działania.
 • Próbowałeś szkoleń, ale nie zadziałały.
 • Wdrażasz CRM (i wiesz, że nie o informatykę tu chodzi)
 • Planujesz wdrożenie wielu zmian jednocześnie.

Od 2004r. roku stosujemy i rozwijamy autorską metodę SalesUp, która służy budowaniu nowych kanałów sprzedaży oraz optymalizowaniu już istniejących. Charakteryzuje ją prosty i przejrzysty układ prac, których kolejność wynika z logiki tworzenia systemu.

SalesUp to spójność wdrażanego rozwiązania oraz duża przewidywalność całego procesu zmian.

Pomagamy w osiąganiu najwyższych wyników sprzedażowych:

 • Dzięki temu, że punktem odniesienia w wypracowywaniu innowacji są zawsze stawiane cele, wypracowywane rozwiązania przekładają się na oszczędność czasu i pieniędzy.
 • Odnajdywanie „dźwigni”, czyli działań o kluczowym znaczeniu dla efektywności sprzedaży ma szybkie przełożenie na uzyskiwane wyniki.
 • Dostosowanie do celów stawianych zespołowi przekłada się na skuteczne wsparcie w ich realizacji.
 • Rozbudzenie poczucie autorstwa sprzyja motywacji do uczestnictwa w tworzeniu i szybkim wdrażaniu nowych rozwiązań oraz przejściu do działania w ramach nowego, bardziej efektywnego systemu.
 • Powiązanie procesu merytorycznego ze społecznym zapewnia przewidywalność przebiegu projektu. Innymi słowy tworzenie i wdrażanie innowacji, idzie w parze z pracą nad budowaniem zaangażowanie i adaptacją do wprowadzanych zmian. Minimalizuje to zjawiska związane z oporem i przyśpiesza zwrot z inwestycji w nowe sposoby działania.

SalesUp sprawdził się m.in. w firmach:

Polska Press Grupa

Nestle

TǗV Rheinland

Grupa WP

Ad.point (obecnie część Eurozet)

Exide (dawniej Centra)

G+J

Grupa DOMODI