Rekrutacja menedżerów – 3 ważne pytania na start (Executive Search)

Zainwestuj kilkanaście minut, by zwiększyć trafność kandydatów i zapobiec dotkliwym stratom. Każdy błąd w założeniach projektu rekrutacyjnego to co najmniej dodatkowy miesiąc poszukiwań. Nie mówiąc już o zagrożeniach wynikających z zatrudnienia na ważnym stanowisku nieodpowiedniej osoby.