Metody

Optineo wypracowało szereg własnych metodyk, a kilkanaście lat działalności pozwoliło je gruntownie przetestować i udoskonalić. Służą one zwiększeniu trafności rekrutacji, jak również kreowaniu optymalnych rozwiązań systemowych.

Łącząc te dwie sfery nasz klient zyskuje podwójnie: realizując rekrutację widzimy związane z nią potrzeby w szerszym kontekście, a w przypadku projektów systemowych – widzimy ludzi.

Opti Profil

Cenisz sobie w procesach decyzyjnych „porównywanie jabłek z jabłkami”?

Opti Profil to narzędzie wspierające decyzje rekrutacyjne – kompletny, ułatwiający porównanie raport o kandydatach.

Easy Hunting

„Wszystko powinno zostać uproszczone tak bardzo, jak to tylko możliwe, ale nie bardziej.” – Albert Einstein (podobno)

Tak powstała metoda, w której czas i działania sprowadziliśmy do niezbędnego minimum. Poza tym, że na końcu tego procesu wciąż są najtrafniej dopasowani kandydaci. Z reguły w dwa tygodnie. W cenie kilku ogłoszeń.

Impetum – Performance Headhunting

Pipeline, funnel, konwersja, cold calling, elevator pitch, praca z obiekcjami, język korzyści odwołujący się do potrzeb… 
Nie, nie mówimy o sprzedaży, ani o performance marketingu. Zainspirowani tymi dziedzinami zaprzęgliśmy ich zdobycze do stworzenia wyrafinowanej metodyki rekrutacji.

Macierz Optineo

Macierz Optineo pozwala zapoznać się z szerokim przekrojem opinii niemal jednym rzutem oka. Dzięki niej złożone decyzje upraszczają się. To metoda opracowana przez nas przy złożonych analizach jakościowych. Pozwala ona w rzeczowy sposób ustalać co łączy, a co dzieli różne punkty widzenia.

Just-In-Time Learning

Just-In-Time Learning to optymalna metoda rozwijania kompetencji pracowników podczas wdrażania innowacji. Jest alternatywą wobec rozbudowanych programów szkoleniowych, wymagających znaczących inwestycji. Pracownicy doskonalą te kompetencje, które wiążą się bezpośrednio z nowym sposobem działania.
Umów się na rozmowę.